Single split

1 Buiten unit

1 Binnen unit

Multi split

1 Buiten unit

Meerdere Binnen units


Vanaf 2018 zal E & E Airconditioning afstand doen van het koudemiddel R410A en overgaan op R32

 

Aardopwarmingsvermogen is een aanduiding voor de mate waarin een broeikasgas kan bijdragen tot de klimaatverwarming. De internationaal gebruikte afkorting is GWP (van global warming potential). Het is een relatieve maat, die het aardopwarmingsvermogen van een broeikasgas aangeeft vergeleken met dat van koolstofdioxide (CO2); meer bepaald, het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van 1 kg van het gas ten opzichte van 1 kg CO2.

 

GWP R410A              =        2088

GWP R32                  =         675

 

Hiermee zullen alle klanten van E & E Airconditioning automatisch hun steentje bijdragen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.